พบอุโมงค์ลับ 3 พันปี ใต้มรดกโลก

ภายใต้สถานที่โบราณมากมายในโลก อาจจะมีความลับซ่อนอยู่ภายใน ที่แม้แต่นักสำรวจที่พบสถานที่แห่งนั้นก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้

เช่นเดียวกับ “ชาวีน เด อวนตาร์” (Chavín de Huántar) แหล่งโบราณคดีสุดลึกลับแห่งเปรู ที่กลายเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก แต่เมื่อหลายปีก่อนได้มีการสำรวจภายใต้มรดกโลกแห่งนี้ จนพบกับอุโมงค์ข้างใต้

.

โดยทีมนักสำรวจจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดในสหรัฐอเมริกา ได้นำหุ่นยนต์สำรวจ ลงไปยังใต้วิหารจนพบเข้ากับอุโมงค์มากมาย โดยมีกว่า 35 อุโมงค์ในสถานที่แห่งนี้ ซึ่งอุโมงค์นี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอุโมงค์เหล่านั้นสถานที่ที่เต็มไปด้วยซอก หรือช่องเล็ก ๆ ทำให้หุ่นยนต์สำรวจ ทำงานได้สะดวกกว่าการขุดค้นเอง อีกทั้งยังไม่เป็นการทำลายสถานที่อันล้ำค่าแห่งนี้อีกด้วย

คาดว่าอุโมงค์แห่งนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่เมื่อ 1,000 ปีก่อนคริสตกาล อีกทั้งภายในยังพบวัตถุต่าง ๆ มากมายตั้งแต่วัตถุประหลาด ไปจนถึงจานชาม หินแกะสลัก และยังพบห้องที่เหมือนกับห้องที่ทำพิธีกรรมอะไรบางอย่างอีกด้วย