วาฬไม่ใช่ปลา แต่เจ้านี่ถูกเรียกว่า “ปลาวาฬ”

ในโลกของเรามีสัตว์ที่เรียกว่า ปลาวาฬ (Whalefish) อยู่จริง ๆ แต่ไม่ใช่เจ้าสัตว์ขนาดยักษ์แบบที่เราคุ้นกันดี แต่มันไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่ากัน อีกทั้งยังอยู่ในน้ำลึกมาก ๆ อีกด้วย

เจ้า ปลาวาฬ (Whalefish) สัตว์ทะเลน้ำลึก ที่มีช่วงชีวิตแทบไม่เหมือนกันเลย แถมยังตัวเล็กกว่าปลาทั่วไปด้วยซ้ำ

โดยที่มันอาจจะอยู่ลึกลงไปกว่า 2,000 เมตร โดยอยู่รวมกัน แต่จริง ๆแล้วเจ้าปลาชนิดนี้นั้นมันจะเปลี่ยนตัวเองเมื่อเกิดการเจริญเติบโต

ปลาทั้งสามชนิด ปลาหางเทป (Tapetails) ปลาจมูกใหญ่ (Bignose fish) และปลาวาฬ (Whalefish)

มันคือปลาชนิดเดียวกัน เพียงแต่จะเปลี่ยนรูปร่างไปตาม ในช่วงปลาหางเทป (Tapetails) จะเป็นช่วงที่ยังไม่โตเต็มวัย โดยร่างกายไม่มีเกล็ด มีหางและปากที่ยื่นยาว

หลังจากนั้น ปลาจมูกใหญ่ (Bignose fish) จะเริ่มมีเกล็ด ปาดยื่นยาวซึ่งเป็นปลาที่มีเพศผู้เป็นหลัก และร่างสุดท้ายจะเป็น “ปลาวาฬ” (Whalefish) ร่างโตเต็มวัยของเพศเมีย ที่มีขนาดตัวเพียง 40 เซนติเมตร มีสีส้มสดใส

แต่ด้วยรูปร่างของตัวเมียนี้เองที่คล้ายคลึงกับลักษณะของวาฬ จนทำให้มันถูกเรียกชื่อว่า “ปลาวาฬ” นั่นเอง