ดราโก้ กิ้งก่าจิ๋วกางปีก ความสามารถราวกับมังกร!

“กิ้งก่าบิน” (Flying lizards, Flying dragons, Gliding lizards) เป็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กที่มีชื่อสกุลว่า “ดราโก้” (Draco) พบได้ตามป่าในบริเวณเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กว่า 40 สายพันธุ์

โดยทั่วไปแล้วมีความยาวทั้งตัวประมาณ 20 เซนติเมตร หางเรียวเล็ก แผ่นหนังคล้ายพังผืดขนาดใหญ่เชื่อมเข้ากับกระดูกซี่โครงภายในร่างกาย และสามารถกางออกมาได้ ทำให้พังผืดกางออกกลายเป็นปีก ที่ไว้ใช้สำหรับการร่อนอยู่บนอากาศนั่นเอง

กิ้งก่าชนิดนี้เป็นสัตว์ที่มีอาณาเขตอยู่บนต้นไม้สูง โดยบินไปมาระหว่างต้นไม้ใกล้ ๆ ที่สูงกว่า 10 เมตร ในแต่ละครั้งสามารถร่อนได้ไกลกว่า 60 เมตร และเร็วเกือบ 7.6 เมตรต่อวินาที

พวกมันมักจะถูกนำไปเปรียบเทียบกับสัตว์ในตำนานอย่างมังกร ที่มีลักษณะคล้ายสัตว์เลื้อยคลานมีปีกขนาดใหญ่และบินได้เช่นกัน ซึ่งเป็นที่มาของชื่อสกุล “Draco” ซึ่งในภาษาละตินแปลว่า “มังกร” นั่นเอง