สุดแปลก ปลาตายลอยอืดนับพัน ในปารากวัย!

บนโลกของเราในปัจจุบันมักจะมีเหตุการณ์สุดแปลกทางธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่หลายครั้ง เช่นเดียวกับเหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนตุลาคม ปี 2017 ในประเทศปารากวัย เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำแห่งหนึ่ง ที่มีปลาจำนวนมากกว่าหลายพันตัวลอยอยู่เต็มผิวน้ำ

ซึ่งแม่น้ำสายนี้นั้นมีความยาวกว่า 30 กิโลเมตรนับตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ต่างเข้าไปยังพื้นที่ เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการตายของปลาจำนวนมากเหล่านี้ เบื้องต้นคาดว่าอาจจะมาจากโรงงานต่าง ๆ ที่อยู่ตามริมแม่น้ำที่อาจก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำจนส่งผลต่อปลาเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้

แต่จากการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบริเวณดังกล่าว นักวิจัยได้พบว่ามันมีปริมาณออกซิเจนที่ต่ำมากกว่าบริเวณอื่นอย่างน่าตกใจ ซึ่งด้วยปริมาณออกซิเจนนี้ ทำให้สัตว์น้ำนั้นไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ ซึ่งภายหลังได้พบว่าเกิดจากสาหร่ายน้ำชนิดหนึ่งที่ทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลงอย่างรวดเร็วนั่นเอง

ทั้งนี้หากว่าสาหร่ายชนิดนี้มีจำนวนมากเกินไป และกระจายตัวไปในหลาย ๆ แหล่งน้ำอย่างรวดเร็ว มันอาจจะส่งผลกระทบกับระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับในแหล่งน้ำแห่งนี้อีกด้วย