Connect with us

ความรู้

พืชที่ใช้เป็นอาหาร และเชื้อเพลิงชีวภาพแห่งอนาคต

ประชากรมนุษย์บนโลกมีเพิ่มขึ้น ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่นั้นลดลง ดังนั้นมนุษย์จึงหาทางรอดให้ตัวเองด้วยการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายขึ้น พลังงานฟอสซิลเป็นสิ่งหนึ่งในทรัพยากรที่กำลังจะหมดลงดังนั้น พลังงานทางเลือกจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำการหามาเพื่อทดแทน

สาหร่ายทะเลเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถูกเลือกมาทดลอง เนื่องจากพวกมันมีจำนวนมากทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติ และการเพาะปลูกของมนุษย์ ทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือมีความนิยมทำฟาร์มเพาะปลูกสาหร่ายทะเลมากขึ้น

เพราะพวกมันถูกนำมาเป็นอาหาร สกัดเป็นยา ยาสีฟัน อาหารสัตว์ และเครื่องสำอางค์ด้วยอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีส่วนผสมของไฮโดรคอลอยด์ (hydrocolloid) จากสาหร่ายทะเล ที่ให้ความหนืดหรือข้น

และเมื่อเริ่มมีการวิจัยเรื่องไบโอดีเซลจากสาหร่าย เพื่อนำมาเป็นพลังงานทดแทนให้ได้ภายใน 10 ปีนี้ ทำให้ผู้คนเริ่มสนใจการเพาะปลูกสาหร่ายทะเลในระดับอุตสาหกรรมมากขึ้น

สาหร่ายทะเลพวกนี้เจริญเติบโตได้ไว พวกมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์ และดูดซึมอาหาร พร้อมคาร์บอนไดออกไซด์จากน้ำทะเล นักวิทยาศาสตร์บอกว่า สาหร่ายทะเลอาจช่วยต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอาการของโลกได้

กรีนฟิวเอล เทคโนโลยี คอร์พอเรชัน (Green Fuel Technologies Corporation) บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศอังกฤษได้ทดลองปั้มแก๊สเรือนกระจก เข้าสู่ท่อน้ำที่มีสาหร่ายทะเลอยู่ พบว่าพวกมันสามารถลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกได้มากถึง 82%

สาหร่ายทะเลสามารถสกัดมาเป็นน้ำมันได้มากกว่าน้ำมันปาล์มถึง 100 เท่า และใช้ระยะเวลาในการเติบโตไวกว่า

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นของพวกมัน จึงได้ถูกนำมาทดลองเพื่อให้แทนพลังงานฟอสซิล แต่อย่างไรก็ตาม การจะทำให้สาหร่ายทะเลพวกนี้กลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงได้ จะต้องใช้สาหร่ายที่มีประสิทธิภาพดี ดังนั้นต้นทุนการผลิตอาจจะสูงตามมาด้วย

รศ.ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้ความเห็นไว้ว่าหากทำให้มันสำเร็จได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อย เพราะการเผาไหม้จากไบโอดีเซล หรือเอธานอลดูจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่หลังเผาไหม้กลับให้คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ดี

Ref : iurban, bbc, autoinfo, CMU
Picture : iurban, bbc, autoinfo, CMU, Pinterest
#ส่องโลกกว้าง

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in ความรู้